Reklámhordozó papír

Milyen termékek minősülnek reklámhordozónak?

  • Nyomtatott képeslap,
  • üdvözlő- és más hasonló kártya,
  • nyomtatott naptár, nyomtatott üzleti reklámanyag,
  • katalógus, prospektus, reklám-poszter, és hasonlók,

ha gazdasági reklámtartalmuk a termék nyomtatott felületére vetítve, meghaladja az 50 %-ot (azaz a szórólap méretét tekintve, ha 50%-nál több a vásárlásra, telefonálásra, árajánlatkérésre, stb. buzdító szöveg, beleértve a logót is),

vagy nem minősül közhasznú szervezet, állami vagy önkormányzati szerv alaptevékenysége keretében előállított kiadványnak, ill. nem könyv vagy tankönyv.
Az alábbi vámtarifaszámú termékek tartoznak ide:

 

Megnevezés                Vámtarifaszám és          Termékdíjtétel
                  HR, KN alszám                (Ft/Kg)
Papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk                            48                   85
Könyvek, újságok, képek és                                más nyomdaipari termékek                            49

A nyomda ipari termékeknél nem a megrendelő hanem a nyomda lesz a termékdíj fizetésre kötelezett,mivel őt tekintjük az első forgalomba hozónak.

Külföldről történő behozatal esetében ez annyiban változik, hogy az importőr lesz a kötelezett.

Mikor keletkezik a termékdíj-kötelezettség ?

A nyomda termékdíj-kötelezettsége belföldi értékesítés (a nyomdai szolgáltatás teljesítése) esetében

  1. az általa kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján,
  2. vagy saját célú felhasználás (pl.: ingyenes szétosztás) esetén a költségként történő elszámolás napján keletkezik.

 

Külföldről történő behozatal esetében ez annyiban változik, hogy a behozó a kötelezett, és a kötelezettsége

  1. belföldi értékesítés esetén, az általa kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján,
  2. vagy saját célú felhasználás esetén a költségként történő elszámolás napján keletkezik.

 

+ 1 fontos tudnivaló annak, aki kötelezett:

A számlán való számlazáradék feltüntetése,amely a következő :

„a reklámhordozó papír termékdíj összege a bruttó árból …… Ft”

 

Tudta-e?

Amennyiben saját cégének, saját nyomtatóval, “házon belül” készít szórólapot, akkor is termékdíj kötelezetté válik? Ugyanis ez ugyanúgy nyomdai tevékenységnek számít!